Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku jest firmą pracująca w sieci franchisingowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Tradycje usług rzeczoznawczych i doradczych w tym Stowarzyszeniu sięgają 1928 r. Początkowo były to opinie dotyczące projektów norm, a później opinie i ekspertyzy dotyczące konstrukcji, technologii oraz eksploatacji maszyn i różnego rodzaju urządzeń technicznych.

W roku 1973 w miejsce rozproszonych Grup Rzeczoznawców, działających przy Zarządach Wojewódzkich SIMP, powstało profesjonalne, wielozakładowe przedsiębiorstwo o nazwie ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA i POSTĘPU TECHNICZNEGO "SIMP-ZORPOT". Ośrodek w Płocku samodzielnie funkcjonuje od 1988 r. i należy do grupy 26. Jednostek tworzących sieć firmy. Począwszy od 1992 r. pewną część regionalnych agend gospodarczych SIMP przekształca się w jednostki franchisingowe, które jednak nadal ściśle współpracują z całą siecią SIMP-ZORPOT.

Poza tradycją istotnym atutem naszej firmy jest duża elastyczność i stałe nadążanie za oczekiwaniami i potrzebami naszych klientów. Z równą energią i fachowością angażujemy się we wszelkie problemy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, szkoleniowe i inne.

Wysoki, profesjonalny poziom naszych wykonawców, tzn. naszych rzeczoznawców i specjalistów gwarantuje Państwu kompetentną i terminową obsługę. W kontaktach z naszym Ośrodkiem znajdą Państwo szybką i skuteczną pomoc.


Copyright © 1997-2024 SIMP-ZORPOT. Wszystkie prawa zastrzeżone