Wykładowca SIMP

Począwszy od 1963 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Weryfikacyjna Wykładowców SIMP (aktualnie Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP), powoływana systematycznie na okres kadencji Zarządu Głównego SIMP. Zadaniem Komisji jest prowadzenie, na podstawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej SIMP, postępowania kwalifikacyjnego służącego nadaniu tytułu wykładowcy SIMP.

Począwszy od 2015 roku przy ośrodku SIMP-ZORPOT w Płocku działa Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP.

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, Załącznik nr 1 - wykaz specjalności, ARKUSZ Kwalifikacyjny WYKŁADOWCY SIMP oraz aktualny Rejestr wykladowców SIMP znajdują się do pobrania na stronie ZG SIMP


Copyright © 1997-2024 SIMP-ZORPOT. Wszystkie prawa zastrzeżone